Černínskou krajinou Chudenicka a Švihovska na hradě Švihov

Výstava

  • Švihov ()
  • 1. 7. 2021–31. 10. 2021
  • 10.00–16.00

Výstava prezentuje osvícený vliv Černínů na utváření krajiny chudenického panství na konci 18. století a v první polovině 19. století, představuje osobnosti Jana Rudolfa Černína a Evžena Karla Černína.

Mapuje založení, historii a stavební vývoj zámku Lázeň, rozhledny Bolfánek, arboreta Americká zahrada a dalších krajinotvorných počinů, zejména v lesním komplexu Žďár. Výstava zahrnuje expozici osvícenské pracovny a badatelny, výkladové panely, množství archivního materiálu i soudobých studií a fotografií, interaktivní přírodní expozici ve spolupráci také s CHKO Český les a Lesy ČR.

Společný projekt Státního hradu Švihov, Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., občanského sdružení OTISK a městyse Chudenice.