Přírodovědná a historická okružní stezka začínající u kostela sv. Jiří na náměstí v Přimdě.